Locaties Tangenborgh

Verpleeghuis De Weegbree (Klazienaveen)

weegbree 02

Aan de zuidrand van Klazienaveen staat Verpleeghuis De Weegbree dat is verbonden met het Woon- en Zorgcentrum Dillehof. Het verpleeghuis biedt plaats aan 65 bewoners. Dit zijn veelal ouderen, waarbij dementie een veel voorkomende oorzaak van opname is.

 

Wonen

In De Weegbree beschikt iedere bewoner over een eigen appartement met badkamer. De huiskamer met keuken waar saweegbree 01men wordt geleefd en gekookt, wordt gedeeld door vijf á zes bewoners.

Het verpleeghuis heeft onder andere een arts, psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, verpleegkundigen, verzorgenden en activiteitenbegeleiders in dienst, die zijn gewend om in goed overleg met elkaar voor elke bewoner een individueel zorgleefplan op te stellen en uit te voeren. 

Voorzieningen en activiteiten

In het aansluitende Woon- en Zorgcentrum Dillehof zijn veel voorzieningen zoals een restaurant, bibliotheek, kleine supermarkt, kapsalon, café en een pedicure. Hier maken zowel bewoners van De Weegbree als van Dillehof gebruik van. 

Bewoners kunnen lid worden van verschillende verenigingen die elke week vaste activiteiten hebben. Daarnaast worden het hele jaar door uitstapjes, markten en andere ontspanningsmomenten georganiseerd.

Kies Beter

Op www.kiesbeter.nl vindt u de kwaliteitskaart van De Weegbree met daarop zowel de gegevens inzake de klanttevredenheid als de kwaliteit van de geleverde zorg.
Door omstandigheden die buiten onze invloedsfeer liggen, zijn de gegevens op Kies Beter m.b.t. kwaliteit vaak gedateerd. Daarom treft u hieronder een link aan naar de meest actuele rapportage m.b.t. recent uitgevoerde CQ- en ZI-metingen.

Rapportage Verslagjaar 2012 - Kwaliteitsdocument Verpleging Verzorging en Thuiszorg

Deze rapportage omvat zowel de tweejaarlijkse tevredenheidsmeting (CQ) als de jaarlijkse zorginhoudelijke meting (ZI). De Weegbree-gegevens maken hierbij deel uit van de rapportage van Verpleeghuis De Bleerinck. 

 

Klantenservice
Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen
Tel. 0591 - 68 16 16
info@tangenborgh.nl

Parent menu ID = 4
View = article
Onhome = 0