Alheimercafe in Emmen

De werkgroep Alzheimercafé  houdt op dinsdag 13 februari  een Alzheimercafé in het restaurant van Woonzorglocatie De Bleerinck.  Het begint om 14.00 (inloop vanaf 13.45) uur en duurt tot  ± 15.30 uur. De Bleerinck staat aan de Spehornerbrink 1 in Emmen. 

Het thema van het Alzheimercafé  is: ‘Hulp in de huishouding’. Een medewerker van At Home First zal meer uitleg geven over dit thema. At home first is een organisatie die huishoudelijke ondersteuning biedt aan onder andere mensen die te maken hebben met dementie.
Het Alzheimercafé is er voor iedereen die geconfronteerd wordt met, of belangstelling heeft voor de ziekte van Alzheimer en  dementie. Het is tevens een trefpunt voor mensen met geheugenproblemen, hun partners en familieleden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.Er worden iedere keer andere sprekers uitgenodigd, er is gelegenheid tot vragen stellen, uitwisselen van  ideeën, informatie en ervaringen. En het ontmoeten van lotgenoten.

De toegang is gratis, net als de koffie en thee.