Corona-informatie

Nieuws

21-04-22

Tangenborgh laat de laatste maatregelen los

In tegenstelling tot de rest van de maatschappij heeft Tangenborgh samen met de andere zorgaanbieders in Drenthe een meer voorzichtige koers aangehouden voor wat betreft het loslaten van maatregelen. Nu we zien dat het aantal besmettingen gestaag afneemt, kunnen ook wij de laatste maatregelen loslaten. Deze stap neemt Tangenborgh o.a. op basis van het advies van het Regionaal Adviesorgaan Infectiepreventie (RAI). Dat betekent dat we na ruim 2 jaar weer nagenoeg terug kunnen naar normaal. De enige uitzondering die er nog is, naast de basismaatregelen die voor iedereen gelden in Nederland, is het gebruik van mondneusmaskers. Je gebruikt wél een chirurgisch mondneusmasker type IIR in de volgende gevallen:

Indien je zorg verleent aan een bewoner of klant < 1,5 meter;
Indien je keel- of verkoudheidsklachten hebt én een negatieve PCR test (je draagt het mondneusmasker dan continu tijdens je werk, totdat de klachten weg zijn);
Indien je onderdeel uitmaakt van een bron- en contactonderzoek. Je draagt dan continu een mondneusmasker tijdens je werk t/m 10 dagen na het laatste contact.
Ook de 1,5 meter afstand laten we los, maar bedenk wel dat het nog steeds verstandig is om elkaar de ruimte te gunnen.

 Hier vind je alle informatie van dit moment. 

Klik voor de volledige maatregelenset hieronder