Corona-informatie

Nieuws

Algemeen

Omdat in de woonzorglocaties van Zorggroep Tangenborgh de meest kwetsbare doelgroep woont wat betreft het coronavirus, doen wij er alles aan om de bewoners en onze medewerkers te beschermen hier tegen. 
Ook vanuit de overheid zijn er maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen die elkaar in rap tempo opvolgen. Via diverse media wordt informatie gedeeld. Het Corona Coördinatieteam (cco) van Tangenborgh houdt dagelijks de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wanneer er nieuwe of aangescherpte maatregelen door de overheid worden opgelegd zal het cco deze voor Tangenborgh vertalen.

De meest actuele maatregelen voor onze bewoners en familie bezoek zijn: 

 • Bezoekers zijn welkom binnen de locaties. Bezoek vindt plaats op het eigen appartement. Het aantal bezoekers dat maximaal op een appartement kan zijn, is afhankelijk van de grootte van het appartement. Dit is lokaal vastgesteld. 
 • Elke bezoeker draagt bij binnenkomst op de locatie een mondneusmasker. We adviseren bezoekers deze in het appartement op te houden. 
 • Daarnaast blijven de afstands-, hygiëne- en registratieverplichtingen van kracht. 
 • De cafés en terrassen zijn gesloten.
 • Het restaurant blijft beschikbaar voor de maaltijdvoorziening voor bewoners (met Wlz-indicatie).
 • De interne activiteiten gaan voor de bewoners door in aangepaste vorm. Gasten en mensen van buitenaf kunnen niet meer meedoen met deze activiteiten.

Tangenborgh is voorbereid op bestrijding van virusinfecties. Het cco coördineert de maatregelen en de informatievoorziening wanneer het infectieprotocol van kracht is.
Goede hygiëne is het beste preventieve medicijn. De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen zijn:

 • Houd anderhalve meter afstand van anderen!
 • Was regelmatig handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na eenmalig gebruik.
 • Schud geen handen.
 • Beperk contact met anderen.
 • Vermijd drukte.
 • Draag een mondneusmasker. 

Onze medewerkers
Om de zorg voor kwetsbare ouderen te kunnen blijven waarborgen is inzetbaarheid van voldoende zorgpersoneel hard nodig. Ten aanzien van het inzetten van zorgpersoneel volgen wij de richtlijnen van de overheid, die zich laat adviseren door het RIVM. 
RIVM en GGD hebben daarnaast veel informatie op hun website staan en werken dagelijks hun informatie bij. Wilt u meer weten over corona kijk dan vooral ook op deze sites. Ze staan hieronder vermeld onder het kopje Informatie Corona.