Maatregelen naar aanleiding van persconferentie 17 november

Tijdens de persconferentie van het kabinet van 17 november is aangegeven dat het sterk toenemen van het aantal besmettingen noodzaakt tot het nemen van extra maatregelen.

Dit heeft ook gevolgen voor de bewoners, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van Tangenborgh.
We werken dit – per doelgroep - uit in maatregelen. Globaal houdt dit in: de mogelijkheid tot bezoek, het bieden van dagstructuur, activiteiten en de maaltijdvoorziening voor bewoners en klanten willen we zoveel mogelijk continueren, dit in aansluiting bij de algehele landelijke regelgeving op de diverse onderdelen.

Wij hopen op deze wijze een bijdrage te leveren aan het veilig en gezond houden van die mensen die ons aan 't hart gaan. 

Hier het overzicht met actuele maatregelen.