Sluiting locaties voor bezoekers

Op dit moment is er in onze woonzorglocaties bij niemand het  coronavirus geconstateerd. Dit willen we graag zo houden. Als Zorggroep Tangenborgh hebben we daarom het besluit genomen al onze woonzorglocaties voor bezoek  te sluiten. Hieronder valt ook de woonzorglocatie van uw naaste. Het sluiten van alle woonzorglocaties doen we om zowel de bewoners als onze medewerkers te kunnen beschermen tegen corona. De sluiting gaat per direct in.

Wat houdt dit besluit in?
We houden de buitendeuren dicht voor bezoek. Familie en andere bezoekers zijn tijdelijk niet welkom. Alleen diegenen die moeten werken op de locatie mogen nog komen. In uitzonderlijke gevallen kan minimaal bezoek worden toegestaan, maar dit gebeurt altijd in overleg met de teamleider van de locatie.
We raden de bewoners aan om zo weinig mogelijk ontmoetingen en sociale contacten buiten het gebouw te onderhouden.
We zoeken manieren om de bewoners op een andere manier contact te kunnen laten maken met mensen van buiten de woonzorglocatie. Bijvoorbeeld door beeldbellen en het gebruik van familienet. Dit gaan we zo snel mogelijk organiseren.

Wij begrijpen heel goed dat een sluiting van onze  locatie heel vervelend is voor de bewoners en u als naaste. Maar door de snelheid van de verspreiding van het coronavirus in Nederland, voelen we ons genoodzaakt onze verantwoordelijkheid hierin te nemen en deze maatregelen uit te voeren. De bewoners van onze woonzorglocaties horen tenslotte bij de meest kwetsbare groep waar het coronavirus het hardst toeslaat.

Alle activiteiten worden op huiskamerniveau aangeboden. De gezamenlijke activiteiten in het centrale gebouw worden stop gezet. De activiteitenbegeleiders zullen nog wel individuele activiteiten aanbieden naar behoefte en mogelijkheden.

We rekenen op uw begrip en medewerking. Laten we er met z’n allen voor zorgen het coronavirus buiten de deur te houden.

De tijdelijke sluiting betreft onze woonzorglocaties: De Anloop, De Bleerinck, Borgerhof,  Dillehof, De Etgaarde,  St. Franciscus, Heidehiem, Oldersheem, De Schans, De Voorde en  De Weegbree.

Lees hier meer over corona en de maatregelen die Tangenborgh neemt