St. Franciscus beperkt open voor bezoek

Sinds maart mogen bewoners van woonzorglocaties in Nederland geen bezoek meer ontvangen. Maar voor een 25-tal woonzorglocaties is deze bezoekregeling sinds deze week versoepeld. Tangenborgh is één van de organisaties die hier aan mee doet en heeft hiervoor haar Woonzorglocatie St. Franciscus in Coevorden aangemeld. Vanaf maandag 18 mei gaat Franciscus beperkt en onder strikte voorwaarden open voor bezoek. Voor alle andere woonzorglocaties van Tangenborgh geldt nog het landelijke bezoekverbod; er is geen bezoek toegestaan.

Bij het beperkt toelaten van bezoek in St. Franciscus staat de veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers voorop.

Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan met dit onderzoek en op deze locaties wil het Nederlands kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer woonzorglocaties versoepelen.

Hieronder het persbericht waarin bestuurder Jan de Goede uitlegt waarom en hoe we meedoen met de versoepeling van de bezoekregeling in St. Franciscus.

 

PERSBERICHT

Tangenborgh, locatie St Franciscus, doet mee met start versoepeling bezoekregeling

 Coevorden - Minister De Jonge kondigde in de laatste persconferentie  aan dat vanaf deze week 25 verpleeghuizen in Nederland de bezoekregeling versoepelen. Zorggroep Tangenborgh is één van de organisaties die een van haar woonzorglocaties onder strikte voorwaarden openzet voor bezoek. Dit is Woonzorglocatie St. Franciscus in Coevorden. 

Een voorwaarde om mee te kunnen doen is dat er geen besmettingen in de woonzorglocatie zijn. Tangenborgh heeft binnen al haar woonzorglocaties geen tot zeer weinig coronabesmettingen gehad.
De reden dat Tangenborgh meedoet wordt uitgelegd door Bestuurder Jan de Goede: ‘’Als je het belang van de bewoner op de eerste plaats zet dan is een gevolg dat je langzaam weer bezoek toelaat. We merken steeds meer dat het een grote wens is van bewoners en familie om hun naaste te kunnen zien. Ik snap die wens heel goed en wil daar graag aan tegemoet komen.
Er komt een dag dat we weer open gaan. Ik vind dat wij de plicht hebben om te onderzoeken hoe dat zo snel mogelijk en op een veilige manier voor iedereen kan.’’ 

‘’Als we het risico op besmetting te groot hadden gevonden, hadden we niet meegedaan. We hebben afgewogen welke van onze locaties geschikt is om als eerste op beperkte wijze bezoek toe te laten en voor St. Franciscus gekozen. Het is qua grootte een gemiddelde locatie waar het risico op eventuele besmettingen beheersbaar is.’’ 

‘’Het is helaas niet zo dat de deuren nu wijd worden opengezet. Met de adviezen van het RIVM is er voor gekozen de mogelijkheid te bieden dat elke bewoner per week één keer bezoek kan ontvangen. Bij de ingang wordt gecontroleerd of je geen ziekteverschijnselen hebt. Er wordt getemperatuurd en bij koorts of een verkoudheid mag je alsnog niet naar binnen. Zo beperk je het risico. Verder mag er maximaal één vaste bezoeker, een half uur per keer komen. Het bezoek gaat niet naar een appartement maar naar het restaurant, dat hiervoor speciaal is ingericht, behalve als de bewoner bedlegerig is. Voorlopig blijft ook de 1,5 meter-regel tussen het bezoek en de bewoner in stand.
Met deze maatregelen proberen we de veiligheid  voor bewoners, bezoek en medewerkers zo goed als mogelijk te garanderen.’’ 

‘’We bieden ook de ruimte voor een nagesprek met familie. Ik wil er ook van leren. Hoe is de ervaring met deze nieuwe regels en wat kunnen we anders of beter doen. Het is nog niet veel en het zal best nog teleurstellend zijn dat er niet meer en vaker bezoek toegelaten wordt, maar zo krijgt iedereen toch de kans weer zijn of haar naaste te ontmoeten.’’ 

Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen.