Versoepeling bezoekregeling in woonzorglocaties

In verband met de kans op verspreiding van het coronavirus had de overheid eind mei besloten dat bewoners in een woonzorglocatie tot 15 juli maar één vaste bezoeker mochten ontvangen. Aangezien de verspreiding van Covid 19 steeds meer afneemt, is dit besluit gelukkig teruggedraaid en hebben we onze plannen verder kunnen uitwerken om de bezoekregeling stap voor stap te versoepelen. Hierbij staat altijd de gezondheid van bewoners, medewerkers en bezoekers voorop.

Het versoepelen van de bezoekregeling gaat in stappen. Hieronder beschrijven we kort de verschillende fases, waarvan de eerste op alle locaties al gestart is en waarschijnlijk al (bijna) doorlopen.
• Periode 1: één vaste bezoeker mag een half uur per week langskomen in een aparte ruimte in de locatie.
• Periode 2: de vaste bezoeker kan twee keer per week bij de bewoner op het appartement op bezoek komen en kan langer blijven.
• Periode 3: er mogen meerdere bezoekers per week komen, waarbij de vaste bezoeker ook elke keer meekomt. Wie er in die weken op bezoek komen zal van te voren met de bewoner/eerste contactpersoon worden overlegd.
• Laatste periode: geen beperking meer aan het aantal bezoekers en hoe lang ze blijven.

Wanneer welke periode op een locatie ingaat en hoe lang deze duren is afhankelijk van wanneer gestart is met de bezoekregeling en hoe alles verloopt.