Zeven dagen termijn voor oplevering appartement tijdelijk opgeschort

In de algemene voorwaarden van ActiZ en LOC staat de afspraak dat nabestaanden van een overleden cliënt zeven dagen de tijd krijgen om de kamer of het appartement leeg te maken. Die termijn komt zolang de coronacrisis voortduurt te vervallen. Daarover zijn ActiZ en LOC het eens geworden. Vanwege het gevaar van besmetting is er geen mogelijkheid meer om de cliënt in zijn kamer op te baren. De kamer moet zo snel  mogelijk ontruimd en ontsmet worden. En nabestaanden mogen vanwege kabinetsmaatregelen niet in het verpleeghuis komen.

Uiteraard moet de zorgorganisatie nabestaanden en cliëntenraden  hierover zorgvuldig informeren.  Aandachtspunten voor de communicatie met nabestaanden zijn: 

  • nabestaanden krijgen uitleg dat de maatregel noodzakelijk is vanwege het coronavirus;
  • nabestaanden krijgen informatie waar de cliënt na overlijden naar toe gaat (als dat bekend is);
  • nabestaanden krijgen uitleg wat er in de tussentijd met de persoonlijke eigendommen van de overledene  gebeurt. En hoe en wanneer ze die kunnen afhalen;
  • vermijd dat nabestaanden alleen schriftelijk contact hebben maar kies voor telefonisch contact en verken of contact via beeldbellen mogelijk is;
  • stel zo mogelijk een vaste contactpersoon aan voor vragen van familie en nabestaanden.

 Het betreft een tijdelijke maatregel. Het protocol passen we hierop niet aan. Deze aanvulling/tijdelijke maatregel gaan we vermelden op onze website.

Tangenborgh zal in voorkomend geval met de nabestaanden overleggen over de hierboven genoemde aandachtspunten en de daarin genoemde adviezen (bijv. telefonisch contact) ter harte nemen.

 Algemene vragen zullen centraal behandeld worden, bijvoorbeeld in het Corona Coördinatie Overleg. Ook teamleiders kunnen met vragen die zij van nabestaanden van bewoners krijgen bij het Corona Coördinatie Overleg terecht. De teamleider zorgt voor terugkoppeling naar de nabestaanden.