Demens

Demens: Hét Moderne Kenniscentrum voor Dementiezorg

Demens is dé toonaangevende plek voor kennis en expertise op het gebied van dementie en dementiezorg. Als onderdeel van Zorggroep Tangenborgh brengen we alle essentiële aspecten van dementiezorg samen onder één paraplu.

Binnen het thema 'dementie' richten we ons op opleiding en training, voeren we onderzoek uit en geven we advies aan zorgverleners en partners in de zorgketen, met speciale aandacht voor innovatieve zorgtechnologie. Cliënten, hun dierbaren, verwijzers en andere betrokkenen kunnen bij Demens terecht voor advies en samenwerking.

Demens onderhoudt nauwe samenwerkingen met vooraanstaande kennisinstellingen en professionals in het veld, zoals huisartsen. Dit stelt ons in staat om praktijkervaring te combineren met baanbrekende ideeën en theorieën, waardoor we continu leren en groeien. Deze verbinding tussen theorie en praktijk heeft ons tot een pionier gemaakt in de wereld van dementiezorg in Nederland.

Benieuwd naar wat Demens precies doet? Laten we het verder verkennen! Bekijk hier de praatplaat!

Demens Nieuws! 

Iedereen kan bij ons terecht voor advies, samenwerking en informatie over Demens en dus dementie! Dit komt onder andere naar voren in bijvoorbeeld het Dementiecongres van 21 september. Tijdens het Dementiecongres zijn er verschillende zeer interessante lezingen gegeven over onderwerpen die te maken hebben met dementie. 
Veel mooie informatie die we natuurlijk graag met jullie willen delen. Van de lezingen zijn opnames gemaakt, zodat ze later terug te kijken zijn. 
Klik hieronder op de lezing die jij wil zien, heel veel kijkplezier. 

Klik hier voor de lezing: Introductie en aansluitend Nederlandse dementiezorg; verleden, heden en toekomst (Gerke de Boer)

Klik hier voor de lezing: De rol tussen verzorgende en de persoon met dementie (Rika Roffelsen)

Klik hier voor de lezing: Zorgtechnologie, de 3D voedselprinter (Health Hub Roden)

 

Voor externe partijen zoals vakcollega’s, hulpdiensten en andere ketenpartners bieden we cursussen op het gebied van dementiezorg. We maken hierbij gebruik van ons eigen Tangenborgh Skillslab dat ouderenzorg-breed opereert. Het Skillslab is een profes­sionele leer- en trainingsomgeving, waar professionals en bijvoorbeeld vrijwillige zorgverleners en mantelzorgers de kans krijgen om allerlei specifieke competenties en vaardigheden onder de knie te krijgen.

Vanuit Demens bieden we cursussen en trainingen aan over onder andere de volgende thema's:
-omgaan met dementie
-kennis over dementie
-mantelzorg
-omgaan met complex gedrag
-angst en depressie
-palliatieve zorg
-wet- en regelgeving over zorg en welzijn

Practoraat Drenthe College: het D-carelab

Tangenborgh zet technologie in om het levensgeluk van ouderen en het werkplezier van haar medewerkers te vergroten, maar óók omdat we te maken hebben met aan de ene kant een tekort aan zorgprofessionals en aan de andere kant een toenemende zorgvraag. Het inzetten van (innovatie) technologie in de zorg… Lees meer

Health Hub Roden

Tangenborgh legt vragen op het gebied van technologie neer bij Health Hub Roden. Health Hub Roden is een verbindende schakel tussen onderwijs, ondernemers en zorg. Samen met studenten gaan we op zoek naar oplossingen. De Health Hub is een inspirerende omgeving die doet verwonderen. Dit levert innovatieve… Lees meer

Wij leren ketenpartners wat dementie precies is en welke vormen van dementie er zijn:

• hoe herken je iemand met dementie?
• hoe ga je hier mee om?

Huisartsen kunnen terecht met vragen over hun patiënt. Bijvoorbeeld over welke zorg en ondersteuning ingezet kan worden.

Zelfstandig thuis wonen is vaak moeilijk voor mensen met dementie. Zorgtechnologie kan eraan bijdragen dat zij langer en veilig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Het Tangenborgh Dementiehuis van de Toekomst (naast woonzorglocatie De Bleerinck in Emmen) bevat geavanceerde personenalarmering, slimme (digitale) techniek en bouwkundige aanpassingen die het welzijn en de veiligheid van bewoners met dementie verhogen. 

Klik hier voor een overzicht van de zorgtechnologie in het Dementiehuis van de Toekomst

Een melder die registreert of het fornuis nog aan is, een sensor die afwijkend slaapgedrag registreert en een filmpje stuurt naar de verzorger, een hygiënisch douche-toilet, robot Zora die helpt bij de gymnastiekoefeningen of meedoet met een spelletje, gordijnen die je opent met één druk op de knop en uiteraard de personenalarmering om hulp in te schakelen als het nodig is. Het zijn voorbeelden van thuistechnologie die het leven van iemand met (beginnende) dementie een stuk makkelijker en veiliger maken. Naast technologie is ook de inrichting en sfeer van de woonomgeving (liever intieme dan grote kamers, goede en passende verlichting, geen drempels) belangrijk voor het welzijn van de bewoner.

Ervaring

Tangenborgh heeft al zo’n 40 jaar ervaring met dementiezorg. Onze visie is helder: we willen dat mensen met geheugenproblematiek zo lang mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. De inzet van zorgtechnologie thuis is een van de manieren waarop we mensen hierbij willen ondersteunen.

Inspiratie

Het Dementiehuis van de Toekomst wordt gebruikt voor opleidingsdoelen en voor het ontwikkelen en testen van nieuwe technologie. Het Dementiehuis is er voor professionals, mantelzorgers, familie en partners. Ook gemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstellingen kunnen er inspiratie opdoen voor het wonen in een dementievriendelijke omgeving.

Wilt u meer weten over het Dementiehuis van de Toekomst, stuur dan een e-mail naar dementiehuis@tangenborgh.nl of bel naar (0591) 68 16 16.