Demens

Demens is hét kenniscentrum voor dementie en dementiezorg. Met Demens biedt Zorggroep ­Tangenborgh alle relevante onderdelen op het gebied van dementiezorg onder één paraplu.

Onder het thema dementie zetten we in op scholing en training, doen we onderzoek en adviseren we zorg- en ketenpartners. Ook op het gebied van zorgtechnologie. Klanten en hun naasten, verwijzers en andere belanghebbenden kunnen bij Demens terecht voor advies en samenwerking.

Vanuit Demens hebben we nauwe samenwerkingsverbanden met zowel kennisinstituten als met het werkveld, bijvoorbeeld met huisartsen. Op die manier combineren we de dagelijkse praktijkervaring met innovatieve ideeën en theorieën en zorgen we ervoor dat theorie en praktijk elkaar voortdurend aanvullen en versterken. Dit alles maakt dat we een koploper-­positie hebben op het gebied van dementiezorg in Nederland.