Pilot Slim incontinentiemateriaal

Continentiezorg voor bewoners heeft vaak een grote impact op het dagelijks leven van bewoners. En daarmee ook voor het werk van de zorgprofessionals. Vernieuwingen die welbevinden van onze bewoners stimuleren, de kwaliteit van zorg verbeteren en het werk van medewerkers kunnen verlichten zijn het onderzoeken meer dan waard.

Tangenborgh is daarom eind oktober gestart met de pilot Slim incontinentiemateriaal van Abena Nova. Het is van belang dat incontinentiemateriaal op tijd wordt verschoond. Te vroeg verschonen leidt tot onnodige verstoringen en te late verschoningen tot natte kleding of een nat bed en mogelijk huidproblemen.

Slim incontinentiemateriaal registreert het vochtniveau in het product. Via een speciale app worden zorgverleners realtime geïnformeerd over het verzadigingsniveau van het incontinentiemateriaal en kan de verschoning beter worden gepland.

In de maanden oktober, november en december is er binnen Tangenborgh een proef met dit slim incontinentiemateriaal. We zijn gestart met een 0-meting en in januari zal de eindevaluatie van de bevindingen in de teams plaatsvinden.

De eerste ervaringen zijn positief! Zo blijkt dat er minder verschoon momenten zijn en kan meer persoonsgerichte zorg worden verleend doordat beter aangesloten kan worden bij de behoefte van de bewoner.

Wilt u meer weten over het slimme incontinentiemateriaal: www.abenanova.nlof kijk hier naar het filmpje van Philadelphia. Daar wordt Nova al toegepast bij meer dan 130 cliënten.

Heeft u vragen over de pilot, neem dan contact op met Saskia Timmermans via dit emailadres: stimmermans@tangenborgh.nl

Onderstaand een schematisch overzicht van de werking van de Abena Nova.