Onderzoek

Om de dementiezorg te verbeteren, moeten we kennis ontwikkelen en delen. Daarom draagt Tangenborgh bij aan wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering in samenwerking met UNO-UMCG.

Het UNO-UMCG

Tangenborgh is sinds 2016 aangesloten bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UNO-UMCG). Het UNO is een samenwerking tussen 20 zorgorganisaties uit Noord- en Oost-Nederland en de sectie Ouderengeneeskunde van het UMCG.
Binnen het UNO werken wetenschap en zorgpraktijk samen aan kwaliteitsverbetering van langdurige zorg aan ouderen. Kennis staat aan de basis van deze kwaliteitsverbetering. Aan de ene kant proberen we nieuwe kennis te creëren met wetenschappelijk onderzoek. Aan de andere kant proberen we opgedane kennis in de dagelijkse praktijk te krijgen met verbeterprojecten en onderwijs.
Er zijn vijf verschillende themagroepen actief: Probleemgedrag, Medicatie-veiligheid, Pijn/Functioneren/Welbevinden, Samenwerken in de 1e lijn en Zorgethiek. Elke organisatie zit bij een themagroep. Tangenborgh vormt samen met Icare, Noorderzorg, Meriant, De Hoven en Patyna de themagroep Zorgethiek.

 Een voorbeeld van onderzoek dat vanuit de themagroep Zorgethiek wordt opgestart:

  • Onderzoek naar:  Familieparticipatie: “Wat is moreel gepast om van familie te vragen in de zorg voor hun naaste in het verpleeghuis?” We brengen hierbij het perspectief van familie in beeld. Doel is om een handreiking te ontwikkelen, die zorgverleners en familie helpt om samen af te stemmen wat voor hen goede, passende familieparticipatie is. Tangenborgh gaat in 2020 deelnemen aan dit onderzoek.
  • Ontwikkelen kennisproducten naar aanleiding van onderzoek ‘perspectieven op besluitvorming’, waarbij geïnventariseerd is hoe en in welke mate naasten van mensen met vergevorderde dementie worden betrokken bij het voorschrijven van psychofarmaca en de eventuele inzet van alternatieven. Enkele familieleden  en MDO-teams van  de Marelhof en Ermerhof (Bleerinck)  hebben aan dit onderzoek meegewerkt.
  • Kennisdeling over: Omgaan met verdriet en somberheid bij bewoners met dementie: door aandacht hiervoor te vragen willen we verzorgenden en andere zorgprofessionals helpen om de onmacht die zij hierbij soms ervaren vaker bespreekbaar te maken. Ook verkennen we de mogelijkheden van onderzoek, met als doel om praktische handvaten te ontwikkelen voor de omgang met somberheid en verdriet bij cliënten.
    Ten behoeve van dit onderzoek hebben Wenda Wubs (EVV’er Borgerhof) en Annet van der Velde (GZ-psycholoog) deelgenomen aan een verkennend gesprek met verzorgenden en psychologen van andere zorgorganisaties.
  • Kennisdeling over: Moreel beraad in de praktijk. Wat kunnen we van elkaar leren? Inventarisatie van inhoudelijke morele kwesties en de organisatorische en procedurele aspecten rond het werken met moreel beraad.  In dit project is Marjits Eeuwema (geestelijk verzorger en coördinator moreel beraad) betrokken.

Wil je meer weten? Op www.uno-umcg.nl kun je alle actuele informatie vinden. Tip: daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Binnen Tangenborgh is het UNO onderdeel van het kenniscentrum Demens. Vragen over het UNO? Annet van der Velde (GZ-psycholoog & teamleider behandeldienst) is de contactpersoon voor het UNO. Je kunt ook mailen naar onderzoek@tangenborgh.nl