Health Hub Roden

Tangenborgh legt vragen op het gebied van technologie neer bij Health Hub Roden. Health Hub Roden is een verbindende schakel tussen onderwijs, ondernemers en zorg. Samen met studenten gaan we op zoek naar oplossingen. De Health Hub is een inspirerende omgeving die doet verwonderen. Dit levert innovatieve oplossingen op, die aansluiten op de praktijk. Op dit moment werken (studenten) Health Hub en Tangenborgh samen aan een onderzoek naar 'zorg dichterbij' door bijvoorbeeld Augmented Reality.

Onlangs maakte Health Hub Roden een filmpje getiteld 'Als gedachten de ruimte krijgen ...'.
O.a. Saskia Timmermans vertelt hierin over waarover Health Hub Roden meedenkt met Tangenborgh.