Scholing & training

Voor externe partijen zoals vakcollega’s, hulpdiensten en andere ketenpartners bieden we cursussen op het gebied van dementiezorg. We maken hierbij gebruik van ons eigen Tangenborgh Skillslab dat ouderenzorg-breed opereert. Het Skillslab is een profes­sionele leer- en trainingsomgeving, waar professionals en bijvoorbeeld vrijwillige zorgverleners en mantelzorgers de kans krijgen om allerlei specifieke competenties en vaardigheden onder de knie te krijgen.

Vanuit Demens bieden we cursussen en trainingen aan over onder andere de volgende thema's:
- omgaan met dementie
- kennis over dementie
- mantelzorg
- omgaan met complex gedrag
- angst en depressie
- palliatieve zorg
- wet- en regelgeving over zorg en welzijn