Dementiezorg

De komende jaren neemt het aantal ouderen in Nederland toe en daarmee ook het aantal ouderen met dementie. Een groot deel van hen zal langer thuis wonen dan voorheen. Tangenborgh heeft zo’n 40 jaar ervaring met dementiezorg. Onze visie is helder: we willen er aan bijdragen dat u zo lang mogelijk uw eigen leven kunt blijven leiden, ook als u geheugenproblemen heeft.

Altijd dichtbij

U vindt ons altijd dichtbij. We zijn trots te kunnen vermelden dat Tangenborgh de enige zorgaanbieder is die zowel verzorging en verpleging thuis (wijkzorg), dementiezorg als woonzorglocaties aanbiedt. Dit betekent dat we het hele speelveld van ouderenzorg van A tot Z beheersen. Met onze expertise en ervaring zijn we in staat om een flexibel zorgaanbod te bieden, volledig afgestemd op uw wensen en behoeften. Of u nu kiest voor thuiszorg of liever in een van onze woonzorglocaties wilt verblijven, we zorgen ervoor dat u de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft.

U heeft de regie

Ons uitgangspunt: u heeft de regie over uw leven. Dat betekent dat u zoveel mogelijk doet wat u zelf kunt doen. In nauw overleg met u (en eventueel met uw naasten), bepalen we samen welke zorg u nodig heeft en wat wij daarin voor u kunnen doen.
Ons team van professionele en betrokken medewerkers staat voor u klaar om u de zorg en aandacht te bieden die u verdient. We begrijpen dat uw zelfstandigheid belangrijk voor u is, vooral als u ervoor kiest om thuis te blijven wonen. Daarom passen we ons zoveel mogelijk aan uw thuissituatie en dagindeling aan. We willen dat u zich comfortabel en vertrouwd voelt in uw eigen omgeving.

We zien u als een compleet mens

Bij Tangenborgh zien we u als compleet mens, we kijken verder dan alleen uw fysieke of mentale klachten. Vanuit die gedachte is het niet meer dan logisch dat we werken met multidisciplinaire teams, bestaande uit verzorgenden, verpleegkundige, arts, psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut en geestelijk verzorger.

Dementiezorg woonzorglocaties

Dementiezorg woonzorglocaties

In al onze woonzorglocaties leveren we dementiezorg aan bewoners die dat nodig hebben. Is meer intensieve zorg gevraagd, dan heeft Tangenborgh twee in… Lees meer
Dementiezorg thuis

Dementiezorg thuis

Juist als u last heeft van (ernstige) geheugenproblematiek, wilt u graag zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Het Dementieteam… Lees meer

Alzheimercafés zijn informele bijeenkomsten waar bezoekers informatie krijgen over dementie en ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. Alzheimercafés zijn een initiatief van Alzheimer Nederland. Tangenborgh is één van de organiserende partijen. Kijk voor een Alzheimercafé in de buurt op www.alzheimer-nederland.nl

Subsidie voor Drents kenniscentrum Zorg & (sensor)Technologie

Tangenborgh is een van de samenwerkingspartners binnen het practoraat Zorg & (sensor)Technologie, een kenniscentrum in Drenthe voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in de zorg. Onlangs werd bekend dat de subsidie voor het practoraat officieel is toegekend. Dat betekent dat de samenwerking nu concreet van start kan.

Drenthe heeft te maken met een sterke vergrijzing en daarmee een grote en groeiende groep zorgvragers. Inzet van sensortechnologie kan helpen bij vraagstukken in de zorgsector.

Het practoraat richt zich op onderzoek, projecten, onderwijsvernieuwing en kennisdeling.

Onderzocht wordt bijvoorbeeld met welke problemen zorgverleners op de werkvloer te maken krijgen. Ook is het de bedoeling dat studenten zich bezig gaan houden met innovatieve vraagstukken uit de praktijk van zorgprofessionals en bedrijven.

Het practoraat Zorg & (sensor)Technologie is een gezamenlijk initiatief van Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Interzorg Noord-Nederland, gemeente Assen, provincie Drenthe, Zorggroep Tangenborgh en een aantal andere partijen, waaronder Domesta, Icare en Zorgplein Noord.

Om het kenniscentrum zo’n breed mogelijke basis te geven moet het aantal zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven verder worden uitgebouwd, zo is de bedoeling.