Dementiezorg

De komende jaren neemt het aantal ouderen in Nederland toe en daarmee ook het aantal ouderen met dementie. Een groot deel van hen zal langer thuis wonen dan voorheen. Tangenborgh heeft zo’n 40 jaar ervaring met dementiezorg. Onze visie is helder: we willen er aan bijdragen dat u zo lang mogelijk uw eigen leven kunt blijven leiden, ook als u geheugenproblemen heeft.

Altijd dichtbij

U vindt ons altijd dichtbij. Ons Dementiezorgteam komt bij u thuis, we organiseren spreekuren in de wijk en hebben woonzorglocaties in de hele regio. Tangenborgh is de enige zorgaanbieder met zowel verzorging en verpleging thuis (wijkzorg), dementiezorg als woonzorglocaties in het pakket.

U heeft de regie

Ons uitgangspunt: u heeft de regie over uw leven. Dat betekent dat u zoveel mogelijk doet wat u zelf kunt doen. In nauw overleg met u (en eventueel met uw naasten), bepalen we samen welke zorg u nodig heeft en wat wij daarin voor u kunnen doen.

We zien u als een compleet mens

Bij Tangenborgh zien we u als compleet mens, we kijken verder dan alleen uw fysieke of mentale klachten. Vanuit die gedachte is het niet meer dan logisch dat we werken met multidisciplinaire teams, bestaande uit verzorgenden, verpleegkundige, arts, psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut en geestelijk verzorger.

Dementiezorg woonzorglocaties

Dementiezorg woonzorglocaties

In al onze woonzorglocaties leveren we dementiezorg aan bewoners die dat nodig hebben. Is meer intensieve zorg gevraagd, dan heeft Tangenborgh twee in… Lees meer
Dementiezorg thuis

Dementiezorg thuis

Juist als u last heeft van (ernstige) geheugenproblematiek, wilt u graag zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Het Dementieteam… Lees meer
Dagbehandeling

Dagbehandeling

Als je geheugen je in de steek laat, verlies je soms ook de grip op jezelf en je omgeving. Dan is het fijn als je terecht kunt op een professionele dagbehandeling. Ook mensen met chronisch psychiatrische problemen of een verstandelijke handicap (vaak in combinatie met geheugenstoornissen), zijn welkom. Tussen… Lees meer
Kenniscentrum

Kenniscentrum

Tangenborgh is specialist op het gebied van dementiezorg. Daarom startten we 2 november 2018 met Demens, kenniscentrum voor dementiezorg. Zorgverleners, mantelzorgers, hulpverleners of mensen die in hun omgeving te maken hebben met dementie, kunnen hier terecht met vragen. Ook organisaties als gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en collega-zorgaanbieders… Lees meer
Dementiehuis van de Toekomst

Dementiehuis van de Toekomst

Zelfstandig thuis wonen is vaak moeilijk voor mensen met dementie. Zorgtechnologie kan eraan bijdragen dat zij langer en veilig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Het Tangenborgh Dementiehuis van de Toekomst (naast woonzorglocatie De Bleerinck in Emmen) bevat geavanceerde personenalarmering, slimme… Lees meer
Subsidie voor Drents kenniscentrum Zorg & (sensor)Technologie

Subsidie voor Drents kenniscentrum Zorg & (sensor)Technologie

Tangenborgh is een van de samenwerkingspartners binnen het practoraat Zorg & (sensor)Technologie, een kenniscentrum in Drenthe voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in de zorg. Onlangs werd bekend dat de subsidie voor het practoraat officieel is toegekend. Dat betekent dat de samenwerking nu concreet van start kan.  … Lees meer

Alzheimercafés zijn informele bijeenkomsten waar bezoekers informatie krijgen over dementie en ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. Alzheimercafés zijn een initiatief van Alzheimer Nederland. Tangenborgh is één van de organiserende partijen. Kijk voor een Alzheimercafé in de buurt op www.alzheimer-nederland.nl