Kenniscentrum Zorg & (sensor)Technologie

Tangenborgh is een van de samenwerkingspartners binnen het practoraat Zorg & (sensor)Technologie, een kenniscentrum in Drenthe voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in de zorg. Onlangs werd bekend dat de subsidie voor het practoraat officieel is toegekend. Dat betekent dat de samenwerking nu concreet van start kan.

                        

Drenthe heeft te maken met een sterke vergrijzing en daarmee een grote en groeiende groep zorgvragers. Inzet van sensortechnologie kan helpen bij vraagstukken in de zorgsector. Het practoraat richt zich op onderzoek, projecten, onderwijsvernieuwing en kennisdeling.

Onderzoek

Onderzocht wordt bijvoorbeeld met welke problemen zorgverleners op de werkvloer te maken krijgen. Ook is het de bedoeling dat studenten zich bezig gaan houden met innovatieve vraagstukken uit de praktijk van zorgprofessionals en bedrijven.

Partners

Het practoraat Zorg & (sensor)Technologie is een gezamenlijk initiatief van Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Interzorg Noord-Nederland, gemeente Assen, provincie Drenthe, Zorggroep Tangenborgh en een aantal andere partijen, waaronder Domesta, Icare en Zorgplein Noord.

Brede basis

Om het kenniscentrum zo’n breed mogelijke basis te geven moet het aantal zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven verder worden uitgebouwd.Hieronder een overzicht van de partners tot nu toe.