Dagbehandeling

Als je geheugen je in de steek laat, verlies je soms ook de grip op jezelf en je omgeving. Dan is het fijn als je terecht kunt op een professionele dagbehandeling. Ook mensen met chronisch psychiatrische problemen of een verstandelijke handicap (vaak in combinatie met geheugenstoornissen), zijn welkom.

Tussen de bedrijven door maken we afspraken voor onderzoek door de arts of psycholoog en is er gelegenheid voor het volgen van een voorgeschreven behandeling. Voor de ondersteunende diensten maken we gebruik van de collega’s van verpleeghuis De Bleerinck.

Bij de dagbehandeling helpen we onze bezoekers om de dag weer structuur te geven. De dagelijkse dingen doen we samen, zoals koffie en thee drinken, koken, eten en boodschappen doen. Waar het kan, begeleiden onze zorgverleners bezoekers bij activiteiten die passen bij hun normale leefsituatie.

Samen met u

Familie en mantelzorgers zijn een belangrijk deel van het vertrouwde leven van een cliënt. We zullen er daarom altijd naar streven dat onze cliënten hun sociale contacten en activiteiten met familie, vrienden en kennissen voort kunnen zetten zoals ze dat gewend waren. We stemmen voortdurend af met cliënten en naasten  over waar professionele ondersteuning van Tangenborgh nodig is en waar niet.