Expertisecentrum

Tangenborgh is specialist op het gebied van dementiezorg. Daarom startten we in 2016 met het Expertisecentrum Dementiezorg. Hier kunnen klanten en hun naasten, verwijzers en andere belanghebbenden terecht voor advies en samenwerking. In het Expertisecentrum dragen we ook bij aan wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering. Immers, om de zorg te verbeteren, moeten we kennis ontwikkelen en delen.

Thuistechnologie: huis van de toekomst

Thuistechnologie kan de zorg voor een ander op allerlei manieren verlichten. Het Expertisecentrum Dementie huisvest een modelwoning waar we onderzoeken hoe technologie kan helpen bij het leveren van de juiste zorg en ondersteuning. Personenalarmering is een goed voorbeeld van thuistechnologie. Een ander voorbeeld is de Medibox, die de mensen helpt om op tijd de juiste medicatie in te nemen. Deze en andere vormen van technologie vergroten de bewegingsvrijheid van de mantelzorger en maken het leven voor iedereen een stukje makkelijker.

In de modelwoning kunnen mensen daadwerkelijk enkele dagen wonen om technologie te testen. Zo komen we meer te weten over welke technologie je kunt inzetten en hoe mensen zich ermee redden. Wat werkt bij wie en waarom? Thuistechnologie als één van de antwoorden op de veranderingen in de zorg.

Huis van de Toekomst
“Thuistechnologie kan helpen om langer thuis te wonen”

Huis van de Toekomst

Frank van der Linden, lid Raad van Bestuur Tangenborgh: "In het Huis van de Toekomst gaan we een modelwoning inrichten. We willen onderzoeken hoe technologie er aan bij kan dragen dat mensen langer zelfstandig thuis wonen, ook als ze te maken hebben met een vorm van dementie. Dat is belangrijk, omdat het aantal ouderen met dementie toeneemt. Een groot deel van hen zal langer thuis wonen."