Challenge

Middels de Challenge wil VWS innovatie in de ouderenzorg stimuleren

Nieuwe technologie helpt om de ouderenzorg beter, efficiënter en veiliger te maken. Daarom heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst opgezet die de adoptie en opschaling van nieuwe techniek moet bevorderen. Hiervoor zijn 10 veelbelovende initiatieven genomineerd die tussen april 2018 en januari 2019 worden ondersteund bij het inpassen van technologie in de werkprocessen van het verplegend en verzorgend personeel.

Onze Dwaaltechnologie is een van die veelbelovende initiatieven. Op 15 januari 2019 presenteert Zorggroep Tangenborgh dit project aan de jury in de hoop de eerste prijs mee terug naar Emmen te nemen. Zulks in de wetenschap en overtuiging dat adel verplicht en de kennis die is opgedaan gedissemineerd moet worden. Dat doet Tangenborgh ondermeer via deze website, publicatie van artikelen en deelname aan congressen.