Dwaaltechnologie

Meer bewegingsvrijheid leidt tot gelukkiger mensen

Ook mensen met dementie vinden het fijn om zich vrij te kunnen bewegen. Het probleem is alleen dat zij na hun uitstapje vaak de weg naar huis niet kunnen vinden. En zich ook niet herinneren hoe ze ook alweer in contact komen met mensen die ze daarbij kunnen helpen. Dat leidt soms tot gevaarlijke situaties. Zorgprofessionals maken zich daarom vaak zorgen als zij niet precies weten waar hun bewoner of klant is.
Om te voorkomen dat bewoners binnen het verpleeghuis verdwalen is de bewegingsvrijheid beperkt. Het beperken van de bewegingsvrijheid kan negatieve consequenties hebben, zowel lichamelijke als psychologisch. Ook Alzheimer Nederland hanteert het standpunt het zoveel mogelijk terugdringen van vrijheid beperkende maatregelen bijv. het afsluiten van deuren[1]


[1]Bron:“Standpunt Alzheimer Nederland vrijheidsbeperkende maatregelen”

Tangenborgh presenteert Zorghorloge bij Challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst'

Via de Challenge 'Verpleeghuizen van de Toekomst' ging het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op zoek naar verpleeghuizen met een goed werkend voorbeeld van technologie die navolging verdient. Hiervoor had het Ministerie van VWS de Challenge 'Verpleeghuizen van de Toekomst' opgezet.

Doel van deze Challenge was om met nieuwe technologie het werk van de medewerker aantrekkelijker te maken en de kwaliteit en veiligheid van zorg te vergroten.
Zorggroep Tangenborgh was een van de deelnemers en heeft het Zorghorloge gepresenteerd. Deze smartwatch geeft onze bewoners meer bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om zowel binnen als buiten onze gebouwen te dwalen. 

In de 'Eindrapportage Challenge Tangenborgh' lees je meer over deze uitdaging.