Alle woonzorglocaties gaan langzaam open voor bezoek

Bezoekregeling voor alle woonzorglocaties

In de persconferentie van 19 mei kondigde premier Rutte aan dat woonzorglocaties langzaam weer open gaan voor bezoek. Zorggroep Tangenborgh is hiermee inmiddels al gestart in Woonzorglocatie St. Franciscus in Coevorden. 

Om de veiligheid voor bewoners, medewerkers en bezoek zo goed als mogelijk te garanderen gaat de openstelling in beperkte mate en niet op alle locaties tegelijk.

In onderstaand schema staat welke locatie, onder de door VWS gestelde voorwaarden, wanneer open gaat.

Datum      Locatie 

25 mei      De Voorde

27 mei      Heidehiem
                  Borgerhof    

1 juni        De Bleerinck
                  Dillehof
                  De Weegbree

8 juni        De Anloop
                  De Etgaarde
                  Oldersheem
                  De Schans

Hoe ziet de bezoekregeling er uit?

·De opbouw vindt plaats in vier weken; als er geen besmettingen zijn, gaat de locatie in week 5 weer onbeperkt open.
·We werken de eerste vier weken met één vaste bezoeker; deze vaste bezoeker wordt meegenomen in de noodzakelijke maatregelen om de veiligheid te waarborgen en helpt mee bij het veilig weer toelaten van andere bezoekers vanaf week 3.
·De vaste bezoeker ontvangt vooraf van ons informatie over de werkwijze; echter, de bewoner bepaalt of zij/hij bezoek wenst te ontvangen.
·Voordat bezoek het gebouw binnengaat nemen wij een aantal maatregelen waaronder: handen wassen, registratie van het bezoek en het meten van de lichaamstemperatuur.
·In de eerste vier weken werken wij met vaste bezoekmomenten gedurende zeven dagen in de week. 

Van week tot week

o   Week 1: vaste bezoeker wordt door Tangenborgh uitgenodigd en ingepland voor een eerste bezoekje van 30 minuten in een daarvoor door ons geschikt gemaakte ruimte.
o   Week 2: vaste bezoeker mag twee keer op bezoek komen en reserveert zelf deze bezoekmomenten in een schema.
o   Week 3: vaste bezoeker met een tweede bezoeker zijn welkom en worden begeleid naar het appartement van de bewoner; er zijn in deze week drie bezoekmomenten 
toegestaan die niet beperkt zijn in tijd.
o   Week 4: vaste bezoeker met een tweede bezoeker komen, na inschrijving, op bezoek. Er vindt geen begeleiding naar het appartement meer plaats. Het aantal bezoekmomenten blijft echter beperkt tot drie bezoeken per week.
o   Week 5: alle beperkingen zijn opgeheven. Om bij eventuele besmettingen zo snel mogelijk contactonderzoek te kunnen doen moet bezoek zich tot nader order blijven registeren.

·Wij evalueren en monitoren gedurende dit proces continu; bij besmettingen kan besloten worden om de bezoekregeling per direct stop te zetten.
·Voor bedlegerige bewoners maken wij het mogelijk dat zij bezoek kunnen ontvangen op het appartement.