Amateur Kunstprijs De Bleerinck

Afgelopen vrijdag, 30 juni, kreeg Inge Hermans, één van de activiteitenbegeleiders van locatie De Bleerinck, uit handen van de Emmense wethouder Robert Kleine (verantwoordelijk voor de portefeuilles Verkeer, Cultuur en Onderwijs) de Amateur Kunstprijs 2017 voor het Kroonisme!
Inge en Albertje (Lubbers): "In De Bleerinck doen we enorm veel op het gebied van vrijetijdsbesteding. We zijn onder andere actief op het gebied van kunst en hebben een groep gevormd: de Kroonisten. Als Kroonisten maken we enorm leuke kunstwerken van vaak waardeloos materiaal en verf. Tijdens het schilderen maak je je hoofd leeg en kun je de zorgen van alledag een beetje vergeten, is onze ervaring. Graag willen we door de boer op te gaan het Kroonisme verder brengen. We denken erover om andere woonzorgcentra te bezoeken en misschien scholen om op die manier jong en oud met elkaar in contact te brengen. Het is een enorme aanmoediging voor ons en een mooie blijk van waardering voor ons werk! Aan de prijs is een bedrag van duizend euro gekoppeld."