Centrale cliëntenraad geïnstalleerd

Woensdag 20 december zijn door de voorzitters van de (regionale) cliëntenraden en de raad van bestuur de handtekeningen gezet onder het Convenant instelling van de centrale cliëntenraad voor de zorggroep.

De leden van de centrale raad worden afgevaardigd door de (6) vertegenwoordigende cliëntenraden.  De centrale cliëntenraad is een vorm van samenwerking waarbij de verschillende regionale cliëntenraden bevoegdheden overdragen met betrekking tot  besluiten die voor meerdere raden van belang zijn. De centrale raad is bevoegd op het regio en locatie overstijgend niveau. De afspraken over samenwerking zijn vastgelegd in het convenant tussen de cliëntenraden en de zorgaanbieder.

De totstandkoming van de centrale cliëntenraad is een traject geweest waarbij meerdere partijen betrokken zijn geweest; de vertegenwoordigers van de regionale en lokale cliëntenraden, samen het platform, met het LOC adviserend op de achtergrond,  en de raad van bestuur van Tangenborgh. Woensdag werd geconstateerd dat het wellicht een lang, maar vooral ook zorgvuldig traject geweest is, met als eindresultaat een convenant waarop alle betrokkenen gepast trots kunnen zijn.    

De centrale cliëntenraad zal een onafhankelijke voorzitter kennen, met ambtelijke ondersteuning vanuit de organisatie. De werving voor de voorzitter start direct in het nieuwe jaar.