Cliëntenraad van De Bleerinck legt functie neer

De leden van de Cliëntenraad van De Bleerinck hebben besloten hun lidmaatschap te op te zeggen. Volgens de Cliëntenraad is er onvoldoende basis voor een goede samenwerking.
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betreuren maar respecteren het besluit van de Cliëntenraad. De Raad van Bestuur zal op korte termijn starten met acties die nodig zijn voor het werven van nieuwe leden voor deze lokale cliëntenraad.
De gesprekken met andere lokale cliëntenraden van de woonzorglocaties van Tangenborgh verlopen constructief en in een goede sfeer.
Belangrijk gespreksonderwerp is om, zoals met de lokale cliëntenraden is afgesproken, te komen tot een Centrale Cliëntenraad voor Zorggroep Tangenborgh. Dit zal voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht een belangrijke medezeggenschapspartner zijn als het gaat om de strategie en het beleid van onze organisatie. Daarnaast blijven de lokale cliëntenraden belangrijk voor meer praktische zaken op de woonzorglocaties.