Contractering Zorgverzekeraars 2024 afgerond

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we contracten hebben afgesloten met het merendeel van de zorgverzekeraars, waardoor we onze diensten kunnen blijven aanbieden op het gebied van wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV), en Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

Jaarlijks voeren we onderhandelingen met zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat onze klanten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hoewel de onderhandelingen dit jaar onverwacht uitdagend waren door de toegenomen inflatie en gestegen loonkosten, bleef Tangenborgh vastberaden om goede financiële afspraken te maken. Deze afspraken zijn van cruciaal belang om kwalitatieve en passende zorg te kunnen blijven bieden, waarop de inwoners in Zuidoost Drenthe kunnen rekenen.

Op onze website vind je een overzicht van alle zorgverzekeraars en zorgsoorten waarmee we contracten hebben afgesloten voor het kalenderjaar 2024. Dit transparante overzicht weerspiegelt onze toewijding aan open communicatie en maakt het voor onze klanten eenvoudiger om te begrijpen met welke zorgvraag ze bij ons terecht kunnen.

We kijken vol verwachting uit naar 2024 en zijn vastbesloten om zowel onze bestaande als nieuwe klanten te voorzien van passende zorg. Samen streven we ernaar om een positieve impact te hebben op gezondheid en welzijn van de inwoners in Zuidoost Drenthe.