Datalek in systeem van Carenzorgt.nl

28-10-2022

Tangenborgh is op 27 oktober j.l. door systeembeheerder Nedap op de hoogte gebracht van een kwetsbaarheid in het systeem van Carenzorgt.nl. Er is sprake geweest van een datalek en Nedap heeft ons hierover geïnformeerd, omdat het ook om een aantal gebruikersaccounts van klanten en/of bewoners van Tangenborgh gaat.

Nedap weet welke gebruikersaccounts van Carenzorgt.nl getroffen zijn en hoeveel documenten er zijn gedownload. Deze informatie is door Nedap gedeeld met Tangenborgh. De eigenaren van de getroffen gebruikersaccounts zijn persoonlijk op de hoogte gesteld van deze datalek. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de betreffende documenten verspreid zijn. Het politieonderzoek is echter nog niet afgerond.

Tangenborgh betreurt het ten zeerste dat dit heeft kunnen plaatsvinden. Wij houden nauw contact met Nedap en wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Als er belangrijke informatie uit het verdere politieonderzoek naar voren komt, dan delen wij dat met de getroffen personen. 

U kunt meer details teruglezen in dit document dat Carenzorgt.nl heeft opgesteld.