Delegatie uit Drenthe en Groningen deelt ervaringen integrale ouderenzorg met VWS

Afgelopen week reisde een delegatie van partijen, betrokken bij integrale ouderenzorg in Drenthe en Groningen, af naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij waren door van Rijn uitgenodigd om hun kennis en ervaringen te delen over integrale ouderenzorg. Integrale ouderenzorg heeft als doel dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In het noorden werken huisartsen, organisaties voor verpleging en verzorging, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en gemeenten met elkaar samen om dàt doel te realiseren. Het bezoek verliep positief en er komt zeker een vervolg waarbij VWS betrokken is.

De delegatie die afreisde naar Den Haag bestond uit vertegenwoordigers van de Drentse huisartsen, Zorggroep Tangenborgh, Icare, Zorggroep Meander, Tinten Welzijnsgroep, Huisartsenzorg Drenthe, Treant Zorggroep, Menzis, Zilveren Kruis, Gemeente Hoogeveen, team SamenOud (UMCG) en een oudere.