Per 1 oktober: gebruik mondneusmaskers bij bezoek aan locaties

Er is momenteel veel aandacht voor het gebruiken van chirurgische mondneusmaskers in de zorg.
De verspreiding van het coronavirus gaat ook snel. Ook in Drenthe neemt het aantal Covid-19 gevallen (snel) toe. Dat betekent dat we aanvullende maatregelen nemen.

Voor bezoekers
Bezoekers van bewoners op onze woonzorglocaties dragen bij het betreden van de locatie een eigen mondneusmasker. Dit mag zowel een wegwerpmasker zijn als een zelf gemaakt mondneusmasker. 

Daarnaast blijft het belang van het naleven van de algemeen geldende maatregelen onverminderd groot!

Dus: bezoekers wordt nadrukkelijk gevraagd om direct bij het betreden van de locatie uitgebreid handen te wassen met zeep, 1,5 meter afstand te houden en thuis te blijven bij klachten!

Onze medewerkers en vrijwilligers op de afdeling en medewerkers wijkzorg werken met een mondneusmasker.