Gezamenlijke aanpak arbeidsmarktkrapte in de zorg

Op donderdag 12 oktober 2017 hebben verschillende ouderenzorgorganisatie (waaronder ZorggroepTangenborgh), onderwijsorganisaties, Zilveren Kruis, Zorgkantoor Drenthe, VWS en ZorgpleinNoord het *convenant ‘Gezamenlijke aanpak arbeidsmarktproblematiek VVT-sector regio Drenthe’, ondertekend. De gezamenlijke organisaties nemen de verantwoordelijkheid om het leren en werken in de zorg in Drenthe innovatiever en toekomstgerichter te maken. Het doel is dan ook om met elkaar te investeren in de professionals van de toekomst. Hierdoor is op korte termijn een omslag in opleiden en begeleiden van toekomstige en bestaande medewerkers/professionals nodig. Het concretiseren hiervan staat  in het door de genoemde partijen gezamenlijk ontwikkelende Plan van Aanpak ‘De huidige en toekomstige medewerker centraal’. Klik hier om het convenant te lezen.