In 2023 geen zwarte cijfers voor Tangenborgh

1 juni 2024

Tangenborgh zet stappen in het anders kijken en doen in de zorg. Dat is nodig om de uitdagingen blijvend aan te kunnen. Een gelukkige leef-tijd voor klanten en een rol spelen in positieve gezondheid van ouderen zijn in 2023 belangrijke ambities geweest. Klanten waarderen Tangenborgh met een ruime 8, daar zijn we trots op. Die waardering willen we vasthouden en verder verbeteren.   

In financiële zin heeft Tangenborgh het jaar negatief afgesloten. Met een negatief resultaat van € 1,1 miljoen boekt Tangenborgh over 2023 voor het eerst sinds vele jaren een negatief resultaat. 

Het resultaat is vooral negatief beïnvloed door het hoge ziekteverzuim, waardoor minder eigen personeel beschikbaar was. Er is daarom een groot beroep gedaan op ingeleend personeel. Daarnaast waren er hogere loonkosten door cao afspraken, die niet volledig werden gecompenseerd in de tarieven. Ook zagen we in 2023 de effecten van prijsstijgingen als gevolg van de steeds verder oplopende inflatie.

Het negatieve resultaat van het segment Zorgverzekeringswet (Zvw) valt op; hier bedroeg het negatief resultaat zo’n € 0,7 miljoen. Naast de eerder genoemde oorzaken van het negatieve resultaat, is voor de zorgverzekeringswet ook de achterblijvende zorgvraag in de wijkzorg een belangrijke oorzaak geweest.  

Tangenborgh heeft – ondanks het negatieve resultaat - onverminderd een solide en gezonde financiële basis. 

Aukina de Bruin, bestuurder van Tangenborgh, spreekt haar vertrouwen in de toekomst uit: “Er zijn veel uitdagingen en ontwikkelingen, extern en intern, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving, maar ook de bekostigingssystematiek – denk bijvoorbeeld aan het niet meer opnemen van klanten met een zzp4 indicatie en het langer thuis blijven wonen. Dit zijn uitdagingen voor de sector, en ook voor Tangenborgh. 2024 zal naar verwachting in financiële zin geen gemakkelijk jaar worden, maar de ingezette bewegingen in de organisatie geven perspectief. Voor 2024 heeft het terugdringen van het ziekteverzuim voor Tangenborgh absolute prioriteit, om bij te dragen in een gelukkige werk-tijd voor de medewerkers, maar ook in financiële zin. We zien dat daarin nu – weliswaar kleine – stappen vooruit gezet worden. Een lager ziekteverzuim geeft niet alleen onze medewerkers ruimte, maar zal ook een positief effect hebben op het financieel resultaat. Dat geeft weer ruimte om in te spelen op de belangrijke ontwikkelingen in de zorg, zodat klanten en bewoners een gelukkige leef-tijd ervaren en om Tangenborgh toekomstbestendig te maken en houden.” 

 

Klik hier voor het Jaarverslag 2023