Locaties blijven gesloten voor veiligheid bewoners

Door het coronavirus hebben we op 20 maart jl. besloten om al alle locaties voor bezoek van buitenaf te sluiten. We zijn ons er van bewust dat dit een zeer ingrijpend besluit is geweest, dat veel verdriet met zich meebrengt voor zowel de bewoners als hun naasten. Echter is dit besluit genomen met het hoofd en niet met het hart. We zijn als organisatie verantwoordelijk voor het welzijn van alle bewoners binnen de locaties. Door de locaties te sluiten zijn we er van overtuigd de bewoners zo goed als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus en de gevolgen daar van.
Tangenborgh maakt daarom geen uitzonderingen op de bezoekersstop, tenzij er sprake is van een bewoner in de laatste levensfase

Vorige week heeft Alzheimer Nederland op basis van signalen een achterbanraadpleging gehouden waar door leden massaal op gereageerd is. Uit de raadpleging blijkt dat 2/3 van de ondervraagden het eens is met (voortzetting van) de bezoekersstop. Niet omdat men dat graag wil, maar omdat dat verstandig is en ter bescherming van hun naasten. Dit onderschrijft volledig het beleid van Tangenborgh.