Inspectierapport Weegbree

Op 13 maart 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Tangenborgh, woonzorglocatie De Weegbree in Klazienaveen. Doel van een inspectiebezoek is om te controleren of de zorgaanbieder zorg verleent volgens een vastgesteld toetsingskader.
Al tijdens het bezoek zijn een aantal bevindingen gemeld: de inspecteurs beoordelen de ontwikkelingen ten aanzien van het methodisch werken als positief. Wat betreft de persoonsgerichte zorg is de inspectie minder tevreden en geeft ze een aantal kritische kanttekeningen. Deze en meer bevindingen staan vermeld in de rapportage van IGJ die binnenkort op de website van IGJ gepubliceerd wordt.

In het rapport geeft de inspectie aan er vertrouwen in te hebben dat Tangenborgh de nodige maatregelen neemt om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te borgen.
Met Waardigheid en Trots (een breed programma voor verbetering van de kwaliteit van verpleegzorg, gelanceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zet Tangenborgh al een aantal maanden in op structurele verbeteringen. Voorbeelden van reeds gestarte verbeteringen uit het ‘Plan van aanpak Waardigheid & Trots’ zijn: aangepaste scholing om nog beter te leren omgaan met ‘onbegrepen gedrag’ ten gevolge van geheugenproblemen en het aanbieden van de activiteitenbegeleiding op de huiskamer. Op die manier is er meer persoonlijke aandacht dan bij activiteiten in grotere groepen. Tangenborgh gaat de komende anderhalf jaar intensief en gestructureerd verder met het doorvoeren van verbeteringen.