Rapport Inspectie De Bleerinck

Op 28 maart heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onaangekondigd bezoek gebracht aan locatie De Bleerinck van Tangenborgh in Emmen. Het definitieve rapport van de Inspectie is op 7 juli gepubliceerd op de site van de Inspectie. De inspecteurs hebben in maart gekeken bij een aantal hofjes. Daarbij zijn met name drie thema’s beoordeeld: persoonsgerichte zorg, deskundigheid personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid.
De Inspectie constateerde dat er vanwege bezuinigingen recent organisatorische aanpassingen zijn doorgevoerd, zoals het overplaatsen van medewerkers naar de flexpool en kortere diensten. En dat de organisatie na een onrustige fase bezig is om de stabiliteit te hervinden.

De Inspectie heeft er vertrouwen in dat Tangenborgh “de verbetermaatregelen voortvarend en duurzaam zal doorvoeren.” Ze zegt daarover: “Management en medewerkers zoeken met elkaar naar nieuwe mogelijkheden. Het lerend vermogen van Bleerinck is op alle niveaus aanwezig. Het management zoekt de dialoog met de medewerkers en creëert draagvlak voor de nieuwe koers. De Inspectie heeft vertrouwen in de wijze waarop Bleerinck wordt aangestuurd.”

De verbetermaatregelen die de Inspectie vraagt, liggen vooral op het gebied van het methodisch vastleggen van cliëntgegevens. Ook moet er meer aandacht komen voor het integraal en methodisch werken als het gaat om verbeteracties. Als belangrijke randvoorwaarde noemt de Inspectie de continuïteit van deskundige medewerkers en rust in de organisatie. Tangenborgh herkent zich in de kritiek van de Inspectie en is na het bezoek op 28 maart al gestart met de verbetermaatregelen.
Klik hier voor het IGZ-rapport.