Reactie IGZ op resultaatverslag Bleerinck: inspectiebezoek afgesloten

28 maart jl. bezocht de inspectie de locatie De Bleerinck. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de inspectie 31 mei jl. een rapport uitgebracht. De inspectie heeft ons toen ook gevraagd eind augustus een resultaatsverslag toe te sturen. In dit resultaatsverslag zijn de aanpak en acties opgenomen om aan de norm(en) te voldoen.

In reactie hierop geeft de inspectie in de brief van 4 oktober aan dat de inspectie het toezichtbezoek afsluit; de inspectie ziet dat Tangenborgh verbetermaatregelen neemt op alle normen, ook bijvoorbeeld op normen die grotendeels voldoen.