Samenwerken in de nacht

Vanaf afgelopen maandag, 3 oktober 2022, werken zorgorganisaties Icare, Tangenborgh, Treant, Noorderboog en Beter Thuis Wonen samen op het gebied van acute ongeplande nachtzorg voor thuiswonende cliënten in de regio Zuid Drenthe. Acute onplanbare (nacht)zorg is zorg die niet gepland en niet uitgesteld kan worden tot de dag erna en die buiten de reguliere uren valt. 

Deze samenwerking komt voort uit het gemeenschappelijke belang om goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden. Mensen worden ouder, blijven langer thuiswonen en tegelijkertijd heeft de zorg te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Daarom moet de zorg op een andere, slimmere manier georganiseerd worden. Ook voelen de samenwerkende partijen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Nu en in de toekomst.  

Met deze nieuwe vorm van samenwerken kunnen de cliënten van de samenwerkende partijen die al zorg of personenalarmering ontvangen in de regio Zuid Drenthe nog langer en veiliger thuis wonen. Voor de acute ongeplande nachtzorg komt er een regionaal nachtzorgteam dat bestaat uit zorgmedewerkers van Icare en Tangenborgh. Het team wordt ingezet bij tijdelijke, acute zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Door samen te werken is ongeplande nachtzorg voor alle cliënten in de regio Zuid Drenthe beschikbaar die zorg van de wijkverpleging ontvangen en/of gebruik maken van personenalarmering. 

Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst zijn de afgelopen maanden gebruikt om de start voor bereiden om deze samenwerking mogelijk te maken. Zo zorgen we dat de zorgorganisaties bij de clientinformatie kunnen die nodig is om goede zorg te leveren en kan tussen de deelnemende zorgorganisaties ook relevante klantinformatie worden uitgewisseld. De betreffende cliënten zijn geïnformeerd en per brief op de hoogte gesteld. 

Met andere betrokken organisaties zoals de vier huisartsenposten in de regio wordt actief de samenwerking gezocht. Ook de andere zorgaanbieders in de regio Zuid Drenthe zijn benaderd om bij dit samenwerkingsverband aan te sluiten.