Scholing toekomstbestendige dementiezorg

Eén van de speerpunten van Zorggroep Tangenborgh is koploper zijn en blijven in dementiezorg. Hiervoor is onder meer goede scholing een belangrijke voorwaarde. Daarom begon afgelopen maart een groep van 29 wijkzorgmedewerkers met de scholing Dementie.
Zij ontvingen vorige week dinsdag 4 juli een certificaat voor het met goed gevolg afronden van de scholing. Opleidingsadviseur Linda Wichers: Behalve de uitreiking werd in een Lagerhuis-setting gediscussieerd over stellingen. Deze discussies leidden onder meer tot de volgende opvallende uitspraak: ‘het gaat om de mens met dementie en niet de dementerende’. Verder vonden de cursisten het waardevol om het verschil te zien tussen de verschillende vormen van dementie en het te observeren gedrag en daarbij de groei van de medewerkers. Deelnemers zijn ontzettend positief over de scholing en voelen zich meer een expert. Een tweede groep start in september.”

Toekomstbestendige zorg
Er zijn op dit moment 270.000 mensen met dementie van wie er 200.000 thuis wonen. Het aantal mensen met een vorm van dementie zal naar verwachting explosief toenemen tot meer dan een half miljoen mensen in 2040 en waarschijnlijk is dementie dan doodsoorzaak nummer één. Het regelen van goede zorg voor mensen met dementie thuis is daarom onontbeerlijk. De zogenaamde casemanagers (zij begeleiden thuiswonende mensen met dementie en hun naasten tijdens het hele ziekteproces) zijn hierbij belangrijke schakels, zowel tussen de Zorggroep en de mensen thuis als in de begeleiding in het leerproces op de werkvloer.

De scholing
De scholing bestaat uit vijf lesdagen en drie intervisiebijeenkomsten. Docent Foppe de Lange van het Drenthe College tekende voor de lesdagen en de eerste twee intervisiebijeenkomsten. Annet van der Velden, één van de psychologen van Zorggroep Tangenborgh, verzorgde de derde intervisiebijeenkomst. De lesdagen zijn gericht op het vergroten van de kennis over dementie (o.a. het herkennen van de verschillende vormen en fases van dementie) en het in praktijk brengen van deze kennis. De intervisiebijeenkomsten staan in het teken van leren in de praktijk, kennisdeling en borging binnen de zorggroep.

Doorleren
Karin Schoonewille, Casemanager: “De medewerkers die de scholing nu met goed gevolgd hebben afgerond, zullen zich als vraagbaak opstellen in de teams (en hun omgeving) totdat alle medewerkers bijgeschoold zijn. Daarnaast zullen de huidige deelnemers zelf ook blijven doorleren om hun kennis op peil te houden, dit door onder andere het lezen van vakliteratuur op het gebied van dementiezorg. Om te beginnen met het boek dat zij uitgereikt hebben gekregen bij de certificaatuitreiking: Moderne dementiezorg, had ik het maar geweten van Ruud Dirkse en Caro Petit.”