Tangenborgh boekt over 2017 positief resultaat

Zorggroep Tangenborgh heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 0,5 miljoen. Voorgaande twee jaren (2015 en 2016) werden nog afgesloten met verlies.

Hierbij wordt opgemerkt dat het positieve resultaat van € 0,5 miljoen vooral te danken is aan het bedrijfsonderdeel Woningbeheer en het positieve resultaat op de kapitaalslasten. De zorgexploitaties van de langdurige zorg (Wlz), zorgverzekeringswet (Zvw) en wmo sluiten met een negatief resultaat.

De organisatie houdt een solide en gezonde financiële basis. De noodzaak om de zorgexploitatie om te buigen naar een structureel, positief evenwicht blijft de uitdaging voor de komende jaren. De eerste stappen daar naar toe zijn in 2017 gezet.  
Tangenborgh biedt ouderenzorg in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (verpleeghuis-, verzorgingshuis- en wijkzorg), met zo’n 700 bewoners en 1.300 klanten thuis. Er werken ongeveer 1.500 medewerkers bij de zorggroep.