Tangenborgh boekt over 2018 positief resultaat

Zorggroep Tangenborgh heeft 2018 afgesloten met een positief resultaat van € 2 miljoen. Vorig jaar (2017) bedroeg het positief resultaat € 0,5 miljoen, terwijl de jaren 2015 en 2016 nog werden afgesloten met verlies.
De organisatie heeft belangrijke stappen gezet die de stabiliteit en onderlinge samenwerking, na een periode van noodzakelijke aanpassingen voor zorg met verblijf, hebben verbeterd.
Het positieve resultaat voor 2018 is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat op de kapitaalslasten en het bedrijfsonderdeel Woningbeheer. De zorgexploitatie van de langdurige zorg (Wlz) is licht positief en de Wmo sluit met een klein negatief resultaat. Het resultaat op de zorgverzekeringswet (Zvw) is weliswaar verbeterd ten opzichte van 2017, maar sluit voor 2018 nog steeds met een negatief resultaat.

De organisatie behoudt haar solide en gezonde financiële basis. De noodzaak om de zorgexploitatie naar een positief evenwicht te brengen en te houden blijft ook voor de komende jaren een belangrijke opdracht.   

Lees hier ons Jaarverslag 2018