Tangenborgh boekt over 2019 positief resultaat

Zorggroep Tangenborgh heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 2,7 miljoen. Vorig jaar (2018) bedroeg het positief resultaat € 2 miljoen.

Het resultaat is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat op de kapitaalslasten (€ 2,9 miljoen) en het bedrijfsonderdeel Woningbeheer (€ 0,7 miljoen) als gevolg van een eenmalige transactie. De zorgexploitaties van de afzonderlijke segmenten Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sluiten voor 2019 af met een negatief resultaat van totaal € 0,9 miljoen.

De noodzaak om de zorgexploitatie naar een positief evenwicht te brengen en te houden blijft voor 2020 een belangrijke opdracht.

De organisatie heeft een solide en gezonde financiële basis. Dit wordt eens te meer bevestigd door de recente gebeurtenissen ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. COVID-19 zal financiële (en organisatorische) gevolgen hebben voor 2020. Vanuit het eigen vermogen hebben we voorlopig € 2 miljoen gereserveerd voor de te verwachten extra kosten en de te derven opbrengsten. Iets wat vanuit de vermogenspositie van Tangenborgh (gelukkig) mogelijk is. 

Lees hier ons Jaarverslag 2019.