Tangenborgh en Lefier gaan samenwonen

Tangenborgh, aanbieder van ouderenzorg in Zuidoost-Drenthe, gaat twee verdiepingen huren in het kantoorgebouw van woningcorporatie Lefier aan de Hooggoorns in Emmen. In de kantoorruimte vestigt Tangenborgh de ondersteunende diensten, zoals administratie en personeelszaken, die nu verspreid in Woonzorglocatie De Bleerinck zijn gehuisvest. Het huurcontract is vandaag door beide partijen ondertekend. 

Zowel Tangenborgh als Lefier zijn sterk vertegenwoordigd in Zuidoost-Drenthe en hoewel het twee heel verschillende organisaties zijn, is er wel een gemeenschappelijk doel: passende huisvesting bieden aan mensen die dat nodig hebben. Lefier beschikt over vier kantoren in Drenthe en Groningen. Twee van de drie verdiepingen van het pand aan de Hooggoorns in Emmen werden al enige tijd niet meer door Lefier zelf gebruikt en kwamen beschikbaar voor verhuur.

Raakvlakken
“Sinds vorig jaar werken medewerkers van Lefier meer thuis,” zegt Elles Dost, bestuurder van Lefier. “Daardoor zijn er minder werkplekken op kantoor nodig. We zijn daarom erg blij Tangenborgh als huurder te verwelkomen. Tangenborgh en Lefier hebben raakvlakken op het gebied van huisvesting en welzijn, dus om beide organisaties in hetzelfde pand te huisvesten heeft voordelen. De lijnen zijn kort en de organisaties passen op maatschappelijk gebied goed bij elkaar.”

Centraal
Voor Tangenborgh komt de huisvesting aan de Hooggoorns op het goede moment. “De Bleerinck staat aan de vooravond van een renovatie,” zegt Jan de Goede, voorzitter van de Raad van Bestuur van Tangenborgh. “Voor de bewoners van De Bleerinck komen in de renovatieplannen wonen en de woonomgeving  nog centraler te staan. Kantoren passen niet in die te realiseren woonomgeving. Daarom zochten wij naar een nieuwe kantooromgeving voor het ondersteunend personeel. Die hebben we nu gevonden in het pand van Lefier, op een mooie, goed bereikbare en centrale locatie in Emmen.”

De komende maanden richt Tangenborgh de kantoren in het Lefier-gebouw verder in en maken beide organisaties afspraken over het delen van faciliteiten. Tangenborgh verwacht het personeel in het vroege voorjaar van 2022 naar de Hooggoorns te verhuizen.