Tangenborgh is trotse deelnemer aan het Project Demicare

Aan het Demicare project werken organisatie uit Italië, Oostenrijk, Roemenië en Nederland samen om een app te ontwikkelen die gepersonaliseerde training voor mantelzorgers aanbiedt.
Tangenborgh is de enige Nederlandse zorgorganisatie die hieraan meewerkt en werkt hierin nauw samen met Vilans in dit project.
Het is een 3 jarig project waarin Tangenborgh vooral “kennis” levert. Kennis van onze zorgprofessionals maar ook van mantelzorgers.
In het laatste jaar is het ook de bedoeling dat mantelzorgers het prototype van de app mogen testen.
 
We starten met gesprekken met mantelzorgers. Hiervoor zouden we graag 2 of 3 mantelzorgers willen uitnodigen, die mantelzorgen voor iemand met (beginnende) geheugenproblematiek/dementie.

Over de workshops
In de eerste workshop willen we meer inzicht krijgen in o.a. dagelijkse routines, de behoefte aan informatie en de hulp van anderen.
We zullen dan in 1 tot 1,5 uur met elkaar in gesprek gaan en proberen om dit vanuit de ervaringen en belevingen op papier uit te werken.
 
Heeft u belangstelling? Of heeft u vragen of twijfelt u, neem dan gerust contact op met ons:
Nienke Vos (Ontwerper/Onderzoeker zorgtechnologie Vilans): n.vos@vilans.nl of 06 22810422
Valerie de Groot (Onderzoeker Vilans): v.degroot@vilans.nl of 06 29431249 
Saskia Timmermans (beleidsmedewerker Zorggroep Tangenborgh): stimmermans@tangenborgh.nl of 06 22131814