Tangenborgh laat laatste maatregelen los

In tegenstelling tot de rest van de maatschappij heeft Tangenborgh samen met de andere zorgaanbieders in Drenthe een meer voorzichtige koers aangehouden voor wat betreft het loslaten van maatregelen. Nu we zien dat het aantal besmettingen gestaag afneemt, kunnen ook wij de laatste maatregelen loslaten. Deze stap neemt Tangenborgh o.a. op basis van het advies van het Regionaal Adviesorgaan Infectiepreventie (RAI). Dat betekent dat we na ruim 2 jaar weer nagenoeg terug kunnen naar normaal. De basismaatregelen blijven, net als voor iedereen in Nederland, van kracht: 

Onze zorgprofessionals dragen wel een mondneusmasker als zij zorg verlenen binnen 1,5 meter.