Tangenborgh opent kenniscentrum voor dementiezorg

Tangenborgh heeft op 2 november een symposium gehouden over dementie als aftrap voor Demens, het kenniscentrum voor dementiezorg. Met het onthullen van de vlag met logo door wethouder Wanders van de gemeente Emmen was de lancering een feit.

Met Demens biedt Zorggroep Tangenborgh alle relevante onderdelen op het gebied van dementiezorg onder één paraplu. Zowel zorgverleners, mantelzorgers, hulpverleners als mensen die in hun omgeving te maken hebben met dementie kunnen bij Demens terecht met hun vragen over dementiezorg.

“Ook organisaties als gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en collega-zorgaanbieders kunnen een beroep doen op onze expertise,’’ zegt Saskia Timmermans, beleidsmedewerker bij Tangenborgh.

“Wij weten welke zorg er ingezet kan worden en hoe mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen bijvoorbeeld met behulp van technologie. Wij kunnen adviseren over ‘hoe herken ik dementie?’ of ‘hoe kan ik hier het beste mee omgaan?”

Tangenborgh heeft al zo’n 40 jaar ervaring met dementiezorg en zocht op dit gebied ook de samenwerking met andere zorginstellingen en experts. Onlangs is besloten alle kennis en kunde te bundelen. Dit heeft geresulteerd in Demens.

Timmermans: “We bieden met Demens alle relevante onderdelen op het gebied van dementiezorg onder één dak. Demens vult het reguliere aanbod (persoonsgerichte zorg, behandeling en dienstverlening zowel bij mensen thuis als in onze woonzorglocaties) aan met cursussen en trainingen voor diverse partijen in de samenleving over het omgaan met dementie. Ook doen we grootschalig onderzoek naar de oorzaak en ontwikkeling van dementie. Een belangrijk onderdeel van het expertisecentrum is het Dementiehuis van de Toekomst, waar we allerlei innovatieve en slimme technieken laten zien die er op gericht zijn om mensen met dementie zo lang en veilig mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten leven.”

“De opgedane kennis stellen we publiekelijk beschikbaar. We vinden dat we als samenleving ten aanzien van dementie een gezamenlijk belang hebben en geloven dan ook erg in verbinden en delen. Zo kunnen we de kennis ook direct in praktijk brengen en toepassen in het dagelijks leven van ouderen én belangrijke waarden als vrijheid, autonomie en de letterlijke vrijheid van bewegen zoveel en zo lang mogelijk waarborgen. Op deze manier kunnen we een nadrukkelijke bijdrage leveren aan het levensgeluk van ouderen.’’

Wie vragen heeft over Demens of over dementiezorg kan bellen of mailen naar (0591) 68 16 16 / demens@tangenborgh.nl.