Tangenborgh boekt over 2020 positief resultaat

Zorggroep Tangenborgh heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van
€ 3,9 miljoen. Vorig jaar (2019) bedroeg het positief resultaat € 2,7 miljoen.

Het resultaat is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat op de kapitaalslasten van € 3,2 miljoen. De exploitatie van de zorgsegmenten Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sluit voor 2020 af met een positief resultaat van totaal € 0,6 miljoen. De bijdrage van Woningbeheer aan het positieve resultaat 2020 was € 0,1 miljoen.  

De organisatie heeft onverminderd een solide en gezonde financiële basis. 

De covid-19 pandemie was – in meerdere opzichten - van grote invloed op 2020. De financiële impact daarvan in 2020 was zo’n € 1,3 miljoen. Er was sprake van omzetderving en hogere personeelskosten als gevolg van ziekteverzuim, verplichte quarantaines, maar ook door bijvoorbeeld testen, bron- en contactonderzoeken. Ook waren er hogere kosten voor met name beschermingsmiddelen en geneesmiddelen. Daar tegenover staat dat er ook kosten zijn verschoven naar 2021 en 2022. Bijvoorbeeld ten aanzien van uitgestelde scholingen, projecten en ook investeringen.    

Lees hier ons Jaarverslag 2020