Tangenborgh sluit 2021 af met positief resultaat

Zorggroep Tangenborgh heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 4,4 miljoen. Vorig jaar (2020) bedroeg het positief resultaat € 4,2 miljoen.

Het resultaat is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat op de kapitaalslasten van € 3,8 miljoen. De exploitatie van de zorgsegmenten Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sluit voor 2021 af met een positief resultaat van totaal € 0,4 miljoen. De bijdrage van Woningbeheer aan het positieve resultaat 2021 was € 0,1 miljoen.  

De organisatie heeft onverminderd een solide en gezonde financiële basis. 

De covid-19 pandemie had ook in 2021 in meerdere opzichten een sterke invloed. Zo was er sprake van omzetderving en hogere personeelskosten als gevolg van ziekteverzuim, verplichte quarantaines, maar ook door bijvoorbeeld testen, bron- en contactonderzoeken. Daar tegenover staat dat er ook kosten zijn verschoven naar 2022 en 2023. Bijvoorbeeld ten aanzien van uitgestelde scholingen, projecten en ook investeringen.    

Lees hier ons Jaarverslag 2021