Update herinrichting De Bleerinck

Vorige week tekende Tangenborgh-bestuurder Jan de Goede (links op de foto) de opdracht aan architect Marko Matic van I.A.A.-architecten voor het maken van een definitief ontwerp voor herinrichting van De Bleerinck. In het schetsontwerp (één van de schetsontwerpen vind je hieronder) werden vorig jaar al de ideeën voor de herinrichting in grote lijnen duidelijk. Op basis van de laatste inzichten op het gebied van zorg en welzijn, komt er meer ruimte voor het welzijn van  bewoners. Zo is er veel ruimte voor groen en zijn er plannen voor het meer stimuleren van bewegen, vooral in de buitenlucht. Ook is het de bedoeling dat De Bleerinck een zo open mogelijk karakter krijgt waardoor de locatie meer onderdeel wordt van de wijk. De verwachting is dat over ruim twee jaar De Bleerinck een mooi woongebied is met meer (groene) ruimte en dat past binnen onze visie op wonen en welzijn.

In de periode 2004-2008 zijn de woonafdelingen van De Bleerinck vernieuwd. Aan de algemene ruimten in het midden van het gebouw, zoals de kantoren, het café, het restaurant en de winkel, is toen niets veranderd. De herinrichting geldt dan ook vooral voor dit oudere ‘middenterrein’. De huidige woongedeeltes blijven zo veel mogelijk zoals ze nu zijn. Wel worden de huiskamers groter en heeft bezoek straks direct toegang tot de woonafdeling.

Werkgroep Bouw
De architect gaat nu samen met de werkgroep Bouw aan de slag met een zogenaamd voorontwerp. Hierin gaat het bijvoorbeeld om het bepalen van welke ruimtes er nodig zijn en hoe het gebouw het beste onderdeel kan worden van de wijk. Ook komt de uitstraling van het gebouw aan de orde. Daarna gaat de werkgroep aan de slag met het definitieve ontwerp met daarin de keuzes voor materialen en afwerking. Verwacht wordt dat de plannen dit jaar worden afgerond. Tenslotte volgt de fase waarin de herinrichting wordt gerealiseerd.