Versoepeling bezoekregeling vanaf 17 maart

Tijdens de persconferentie van vorige week heeft het kabinet aangegeven het verantwoord te vinden om twee bezoekers per dag per bewoner in de verpleeghuiszorg toe te staan. Dit geldt alleen als de bewoner twee keer is gevaccineerd. 

Deze versoepeling riep bij ons de vraag op of dit wel zo verstandig is? Want wat als een bewoner niet gevaccineerd is, of als een bewoner zijn of haar 2e vaccin nog niet heeft gehad? Zijn er ‘genoeg’ bewoners van een locatie gevaccineerd?

 Tegelijkertijd horen we de brede, maatschappelijke oproep om te versoepelen.

 Alles in overwegende nemend, hebben we besloten dat we ook bij de woonzorglocaties van Tangenborgh de bezoekregeling versoepelen naar twee bezoekers per dag.

Over hoe we dit zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen, hebben we uiteraard goed nagedacht en overleg gevoerd met de cliëntenraad.

Bezoekregeling Tangenborgh locaties:

Voor elke locatie geldt dat vanaf 17 maart op ieder appartement 2 bezoekers per dag ontvangen mogen worden.

Uiteraard moeten bezoekers zich houden aan de bekende, geldende bezoekregels: blijf thuis bij klachten, pas goede handhygiëne toe, houd 1,5 meter afstand en draag een mondneusmasker (ook bij het bezoek op het appartement). 

Twee bezoekers per dag vraagt om (onderlinge) afstemming. We vragen u en uw naasten dit met elkaar te doen. Zo kunnen we samen deze nieuwe stap zetten om meer bezoek mogelijk te maken.

Kernteam corona Tangenborgh