Voorgenomen besluit sluiting De Olmen

Op 30 november is het team van De Olmen geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om De Olmen te sluiten. Dit is een moeilijk (voorgenomen) besluit met gevolgen voor alle bewoners, hun familie, vrijwilligers en medewerkers die hier werkzaam zijn. In de eerste bijeenkomst hebben we gemerkt hoe sterk de bewoners, hun verwanten en medewerkers zich met elkaar verbonden voelen en hoe ingrijpend deze maatregel is.  
Op dinsdagavond 12 december is tijdens de vergadering van de Cliëntenraad de voorgenomen sluiting van De Olmen verder besproken.  
 
Aanleiding 
Afdeling De Olmen heeft 18 appartementen voor mensen met intensieve dementiezorg. Daarvan zijn er meestal 10 tot 12 bezet. Dat betekent dat 33% of meer van deze appartementen leegstaat, ondanks extra inspanningen om bewoners te vinden. De oorzaak is dat De Olmen voor veel potentiële bewoners niet aantrekkelijk is omdat de afdeling op de 4e verdieping is. Door de lege kamers kunnen we de inzet van personeel niet rendabel maken. We leiden daardoor verlies op deze afdeling. Zulke verliezen kunnen we als organisatie niet (meer) opvangen.   
We hebben verschillende oplossingsrichtingen overwogen maar zien geen andere mogelijkheid dan De Olmen te sluiten en bewoners met intensieve dementiezorg elders onder te brengen. In De Bleerinck of elders als dat passender is. We realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is. Dit besluit wacht nog op instemming van de cliëntenraad en advies van de ondernemingsraad. We verwachten hun reactie medio januari. Pas dan kan het besluit op zijn vroegst definitief worden.  
Tussen het voorgenomen besluit en het definitieve besluit nemen we de tijd om voorkeuren te inventariseren. Deze voorkeuren willen we graag met alle bewoners bespreken in oriënterende gesprekken. We nemen nog geen onomkeerbare maatregelen.   
 
Gevolgen voor medewerkers  
De zorgmedewerkers van De Olmen blijven bij ons in dienst met alle rechten die zij hebben maar dan op een andere afdeling. Voor hen is gegarandeerd plek in De Bleerinck, maar we vragen hen wat hun voorkeur heeft. We streven ernaar om iedereen te plaatsen op de plek van voorkeur.   
Voor medewerkers die gedeeltelijk werken op De Olmen onderzoeken we hoe en waar hun vrijkomende uren ingezet kunnen worden. Dit kan binnen Heidehiem maar hiervoor kunnen we vooraf geen garanties geven.   
 
Gevolgen voor bewoners  
Voor bewoners zoeken we een passende oplossing. Verhuizen naar De Bleerinck ligt voor de hand, daarom zorgen we ervoor dat daar gegarandeerd plek is. We overleggen met de bewoner en familie wat wenselijk is. In overleg vindt de verhuizing plaats. De kosten van verhuizing komen voor rekening van Tangenborgh.   
  
Gevolgen voor vrijwilligers 
We zijn blij met en dankbaar voor alle inzet van onze vrijwilligers en we hopen dat ook zij bij sluiting van De Olmen bij onze organisatie betrokken zullen blijven. De coördinator vrijwilligers gaat in gesprek met de vrijwilligers om te zoeken naar een andere locatie binnen Zorggroep Tangenborgh. 
 
Wij zullen de aankomende periode communiceren over verdere ontwikkelingen in dit proces en zullen berichtgeving doen via onze website en sociale media kanalen. Direct betrokken bewoners, verwanten en medewerkers zullen hierin uiteraard de prioriteit hebben.