Werkbezoek D66 aan De Bleerinck

Maandag 26 juni bracht Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66), met een aantal Drentse D66 statenleden, een werkbezoek aan locatie De Bleerinck. Vera Bergkamp stelde vorig jaar Kamervragen over de situatie van De Bleerinck omdat medewerkers en familie van bewoners van De Bleerinck, hun zorgen hadden geuit over de veranderingen en het te kort aan personeel. Zij sprak met mensen uit verschillende geledingen, waaronder medewerkers,  familieleden van bewoners en een afvaardiging van OR en Cliëntenraad. Tijdens die gesprekken kwam de betrokkenheid van medewerkers en de motivatie om kwalitatief goede zorg te blijven leveren naar voren, ondanks de zorgen die er ook zijn – bij cliënten en medewerkers - over de veranderingen in de Bleerinck.

Uit de reacties van onze medewerkers, cliëntenraad en ondernemingsraad komt naar voren dat zij meer betrokken zouden willen worden bij de manier waarop veranderingen vorm krijgen. En tegelijkertijd geven onze medewerkers aan zich heel betrokken te voelen bij onze organisatie. Dit sterke signaal geeft ons vertrouwen in de toekomst. Samen met onze medewerkers gaan we dat nu de vertalen naar de ontwikkeling van onze (middel)lange termijn visie. 

Vera Bergkamp, D66: “Het is mooi om te zien hoe iedereen betrokken is bij De Bleerinck. Ik hoop dat deze betrokkenheid zich concreet gaat vertalen in het oplossen van de bezettingsproblemen op de korte termijn en in een mooi traject waarbij medewerkers, cliëntenraad en ondernemingsraad samen met de Raad van Bestuur de visie gaan invullen."

Frank van der Linden, RvB: "Als Tangenborgh hebben we net als alle ouderenzorgorganisaties in Nederland te maken met veranderingen in de zorg, bijvoorbeeld dat mensen langer thuis moeten wonen. Veranderingen in de zorg hebben financiële consequenties. Dat betekent dat we op verschillende fronten keuzes moeten maken en bezig zijn met veranderingen, op het gebied van onder meer (personeels)planning en kosten.”