Wijkverpleegkundigen Tangenborgh aan het woord in Nursing

Twee wijkverpleegkundigen van Tangenborgh, Anke Bruns en Karin Hagel aan het woord in Nursing, vakblad voor verpleegkundigen: 
Anke Bruns in het artikel Nieuwe wet zorg en dwang regelt onvrijwillige zorg thuis,
Karin Hagel in het artikel Probleemgedrag bij dementie: een puzzel.